Säkerhetsföreskrifter
Det är viktigt att en Wish Lantern används på en öppen plats. En strand eller en fotbollsplan är exempel på lämpliga platser.
Kontrollera att vindhastigheten inte överstiger 3 m/sekund.
Kontrollera vindriktningen så att ni är förvissad om att lyktan inte kan kollidera med möjliga hinder som träd, byggnader eller liknande.
En Wish Lantern får inte skickas upp närmare än 10 km från en flygplats.
Var extra försiktig vid torr väderlek och när brandrisk föreligger.
Använd inte lyktan när det regnar.
Användaren bär alltid det fulla ansvaret vid hanteringen av en Wish Lantern.

Cookies