Bruksanvisning

1. Läs säkerhetsföreskrifterna och ta försiktigt fram lyktan ur förpackningen.
2. Veckla varsamt ut lyktan till full storlek. Tag bort skyddspapperet runt bränslesatsen.  
 

3. Fyll lyktan med luft genom att hålla ringen med båda händerna och svänga lyktan försiktigt i luften. 


 4. Tänd bränslesatsen i två motstående hörn. 

 4. Tänd bränslesatsen i två motstående hörn.
5. Håll lyktan upprätt och vänta tills den fyllts med varm luft.

6. Släpp lyktan när den har egen lyftkraft. 

  3

 
Cookies